Autokozmetika, starostlivosť o vozidlo

Najpredávanejšie produkty

Zľavnené produkty

Lakový sprej šedá Graphite metalíza II Zväčšiť

Lakový sprej šedá Graphite metalíza II

000050200A F7C

Nový produkt

Farba: sivá metalíza

Farebný kód:F7C/5X5X

Obsah sady: Bezfarebný lak (150 ml), Krycí lak (150 ml), návod na použitie.

Použitie: Oprava odrenín a drobných poškodení laku karosérie vozidla. Aby bola oprava laku skutočne prvotriedna a účinná, je nutné pred samotnou aplikáciou spreju, poškodené miesto najprv očistiť a odmastiť vhodným čistiacim prostriedkom a až potom použiť sprej.

Obmedzenia: Iba na účely, na ktoré je lakový sprej určený podľa priloženého návodu na použitie. Opravu je nutné vykonať v dobre vetranom prostredí - lakové spreje obsahujú nebezpečné výpary, patria medzi horľaviny. Uchovávať mimo dosahu detí!

Poznámka: Horľavá látka!

LEN PRE VOZIDLÁ VYRÁBANÉ OD ROKU 2021.

Viac detailov

10 ks

odosielame do 2 pracovných dní

22,60 € s DPH

Popis produktu

Autokozmetika z ponuky Škoda Originálne príslušenstvo, predstavuje pestrú kolekciu špičkovej, ekologicky šetrnej autokozmetiky, ktorá Vám pomôže starať o vaše vozidlo profesionálne. Do tejto kolekcie sa radia aj lakové spreje, ktoré môžu nielen odstrániť vlasové škrabance na laku karosérie, ale aj zaretušovať drobné odreniny. Samotné lakové spreje prechádzajú náročnými laboratórnymi testami a skúškami, ktoré zaručujú prvotriednu kvalitu, účinnosť a bezproblémovosť týchto výrobkov. Škoda Auto ponúka širokú škálu farebných odtieňov. Pred zakúpením lakového spreja je nutné overiť správnosť odtieňu vo veľkom technickom preukaze vozidla, alebo na štítku, ktorý sa nachádza v batožinovom priestore vozidla.

Bezpečnostné upozornenie:

Nebezpečenstvo

Dvojvrstvový bezfarebný lak

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. 
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. 
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
EUH 208 Obsahuje n-butyl-metakrylát. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsahuje:
butyl-acetát
acetón
izopropanol
etyl-acetát

Dvojvrstvový krycí lak

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. 
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. 
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:
acetón
butanol
limonen
nenasýtené mastné kyseliny
C14-18 a C16-18, maleínovaný